Gert Van Dyck Gert Van Dyck

 

Gert Van Dyck
 
 
Facebook
x
GBL Herenthout
x
x
 

Waarom op mij stemmen?


18 jaar ervaring in de gemeentepolitiek - GBL = 100% lokaal en onafhankelijk - mijn persoonlijke prioriteiten - daad bij het woord - onpopulaire maatregelen durven nemen - open en eerlijk


Gert Van DyckErvaring

Goed functioneren in de politiek vergt een speciale aanpak, ik heb dan ook het geluk dat mijn huidige job veel parallellen vertoont met deze wereld.
Mijn professionele ondervinding gecombineerd met 18 jaar politieke ervaring geven mij de broodnodige troeven om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

GBL

Waarom op mij en dus ook op GBL stemmen? GBL is de enige Herenthoutse partij die volledig onafhankelijk en lokaal is. Geen dubbele agenda's, geen nationale inmenging, geen kartel, slechts één prioriteit en dat is Herenthout! 100% Huirtuit!

Mijn accenten binnen het GBL-programma

Met heel de GBL-ploeg hebben we goed naar jullie geluisterd en samen een prachtig programma uitgeschreven. Een programma waar ik als GBL-ondervoorzitter 100% achter sta, elk punt is voor mij belangrijk maar graag licht ik toe waar mijn prioriteiten liggen:

 • Aanpassen van het SPORT-subsidiereglement ...lees meer...
 • Opmaak van een circulatieplan en optimaliseren van de omleidingsweg ...lees meer...
 • Meer inspraak voor de burger ...lees meer...
 • Opmaak van een vormgevingsplan met lange termijn visie ...lees meer...
 • Optimaliseren van de dienstverlening ...lees meer...
 • Gescheiden fietspaden op de Herentalse-, Bevelse- en Nijlensesteenweg
 • Krachtig anti-drugsbeleid met meer controles

Daad bij het woord

Nooit werd er in één legislatuur meer gerealiseerd dan de afgelopen 6 jaar, de coalitie GBL-CD&V is in staat geweest om bijna het volledige programma uit te voeren. Ondanks deze grote investeringen is onze gemeente nog steeds financieel gezond! Enkele voorbeelden:

 • Assistentiewoningen Hof Driane (afgewerkt)
 • Gescheiden fietspad Bouwelsesteenweg (afgewerkt)
 • Podiumzaal op site Verheyen (in uitvoering)
 • Bouwgronden Cardijnlaan (in uitvoering)
 • Nieuwe locatie Kids & co (opening paasvakantie 2019)
 • Nieuwe opvangplaatsen LOI (Lokaal Opvang Initiatief) in de Kloosterstraat (afgewerkt)
 • Opfrissing 't Kapelleke + nieuwe site KFC Herenthout (afgewerkt)
 • Lokatie techn. dienst + stoetmagazijn + KMO-zone op de site Serneels (in uitvoering)

Onpopulaire maatregelen durven nemen

Een bestuursploeg moet soms beslissingen nemen die niet voor iedereen even aangenaam zijn. Voor mij zijn er drie grote prioriteiten:

 • de gemeente komt eerst, nooit het individu
 • lange termijn visie
 • alles binnen het wettelijk kader

Iedereen wil wonen in een mooie en veilige straat. Om deze te kunnen aanleggen is er uiteraard een hoop ongemak. De huidige werf op de Zwanenberg is hier een perfect voorbeeld van. Het bestuur probeert steeds maximaal rekening te houden met de betrokkenen en aanpassingen zijn steeds bespreekbaar.

Ook in een dossier zoals het aanleggen van open grachten op de Dekbunders kan ik de bewoners perfect begrijpen maar binnen het wettelijk kader is er gewoon geen realistisch alternatief. Bij grote uitzonderingen vervalt de projectsubsidie en wordt het onbetaalbaar.
Pidpa heeft samen met de gemeentebestuur de bewoners hierover grondig ingelicht.

Nog een voorbeeld... Geen enkel bestuur kapt graag bomen maar als de veiligheid in het gedrang komt is ook dit noodzakelijk. Weer moeten hiervoor regels gevolgd worden en voor elke gekapte boom komt er een nieuwe bij.

Open en eerlijk

Werden er deze legislatuur fouten gemaakt? Uiteraard!
Niemand doet dit bewust en er moet ook ruimte zijn om fouten te mogen maken. Daarover duidelijk communiceren is noodzakelijk.

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan open en eerlijke communicatie binnen de gemeente. Toch is hier nog ruimte voor verbetering.
Zeker in moeilijke dossiers kan er veel sneller en duidelijker gecommuniceerd worden.
Bijvoorbeeld in het dossier van KFC Herenthout werd de gemeenteraadscommissie pas samengeroepen toen we op de gemeenteraad in een patstelling zaten. Dit had veel eerder gemoeten.


18 jaar ervaring in de gemeentepolitiek - GBL = 100% lokaal en onafhankelijk - mijn persoonlijke prioriteiten - daad bij het woord - onpopulaire maatregelen durven nemen - open en eerlijk


Daarom vraag ik op 14 oktober uw stem!

 

 

 

 

copyright © 2011 Gert Van Dyck - powered by Creative Solutions Content Manager