Gert Van Dyck Gert Van Dyck

 

Gert Van Dyck
 
 
Facebook
x
GBL Herenthout
x
x
 

Sport-subsidiereglement

In samenwerking met de sportverenigingen, de sportraad en alle politieke fracties moet er werk gemaakt worden van een nieuw, duidelijk en transparant sport-subsidiereglement. Een heel moeilijk dossier dat al door vele handen is gegaan zonder dat iemand het aangedurfd heeft om hierin knopen door te hakken. Bijvoorbeeld...
  • Wat met de historische subsidies? Deze zijn niet strikt gebonden aan een verdeelformule.
  • Wat met de onrechtstreekse subsidies? De sporthal bijvoorbeeld kost jaarlijks 300.000 euro. De verenigingen die gebruik maken van de sporthal plukken hier de vruchten van, andere niet.
  • Wat met intergemeentelijke sportverenigingen die ook subsidies ontvangen in een andere gemeente?
  • Gaan we een pure liefhebbersvereniging hetzelfde behandelen als een sportvereniging die op provinciaal/nationaal niveau wedstrijden afwerkt?
  • Wat met sportverenigingen die zelf geen leden hebben maar wel wedstrijden organiseren die een meerwaarde hebben voor Herenthout?
  • ...

Dit zijn maar enkele hete hangijzers in dit dossier. Gemakkelijk zal het niet worden maar ik denk dat de tijd rijp is om met alle betrokken partijen de koppen bij mekaar te steken en boven de partijkleuren heen een eerlijke oplossing te zoeken.

terug

copyright © 2011 Gert Van Dyck - powered by Creative Solutions Content Manager