Gert Van Dyck Gert Van Dyck

 

Gert Van Dyck
 
 
Facebook
x
GBL Herenthout
x
x
 

Meer inspraak van de burger

We beschikken al over heel wat adviesraden waar de burger kan in participeren. Toch denk ik dat we dit nog toegankelijker moeten maken.
De gemeente kan op regelmatige basis "wijk-consultaties" inrichten. Een overleg tussen gemeente en bewoners waar er van gedachten kan gewisseld worden.
Wat zijn de wensen van de bewoners, wat zijn de plannen van de gemeente op korte en lange termijn. Duidelijke en open communicatie. In het verleden is dit reeds gebeurd maar ik vind dat de gemeente deze consultaties op regelmatige basis moet organiseren.

Ook moet voor mij de gemeenteraadscommissie vaker samenkomen om heikele dossiers in detail te bespreken. In de gemeenteraad is er vaak de tijd niet voor om tot de kern van de zaak te komen.
Daarbij kunnen steeds andere betrokkenen uitgenodigd worden om echt diep op het onderwerp in te gaan. In het verleden is er te weinig gebruik gemaakt van deze commissie.

terug

copyright © 2011 Gert Van Dyck - powered by Creative Solutions Content Manager