Gert Van Dyck Gert Van Dyck

 

Gert Van Dyck
 
 
Facebook
x
GBL Herenthout
x
x
 

Circulatieplan

Er is al veel gezegd en geschreven over een circulatieplan voor het centrum. Nooit werd hierover een consensus gevonden. Niet verwonderlijk, verkeer wordt immers als zeer persoonlijk ervaren.
Ik vind dat de politiek hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen en samen met de verkeersraad, de politieraad en de burgers het debat moet voeren!

Persoonlijk denk ik dat de piste van éénrichtingsverkeer echt deftig moet onderzocht worden, in het verleden is dit nog nooit gebeurd.
Eénrichtingsverkeer is veiliger voor de zwakke weggebruiker, geeft meer parkeerplaatsen en een vlottere doorstroming.
Bevragingen bij de burgers, proefopstellingen en studies kunnen aantonen of dit haalbaar is voor gans het centrum of een deel ervan. Uiteraard in overleg met alle betrokken partijen!

In datzelfde verhaal moet de omleidingsroute dringend geoptimaliseerd worden. Concreet: zorgen dat deze omleidingsweg voorrang krijgt en dat de verstoppende kruispunten worden aangepakt. Zo wordt het doorgaand verkeer nog meer ontmoedigd uit het centrum, wat ook de luchtkwaliteit ten goede komt.

We moeten het zwaar verkeer uit het centrum blijven weren en de uitzondering voor de landbouwvoertuigen weghalen.

terug

copyright © 2011 Gert Van Dyck - powered by Creative Solutions Content Manager